feature-image

龔成信箱 10個理財問題 月供7隻股票好唔好

1你好,我已經月供股票幾個月了,月供7隻,我供緊:長實地產(00001)、中電控股(00002)、金沙中國(01928)、領展房產基金(00823)、比亞迪(01211)、友邦保險(01299)及滙豐控股(00005),之前每月$2,000。不過剛減到月供$1,000,因為覺得愈供愈貴,其實我諗合理嗎?

 

雖然話平均成本,但看看恒上極都係唔到30,000點,可能同抄輪有關?我想25,000樓上供$1,00020,000左右$2,00020,000樓下$3,000。其實我執行,應該會好過定死每月供,對嗎?

 

另外,如果我想供多兩隻,除了盈富基金(02800),有甚麼推介?

文:龔成

feature-image-3%e5%a4%a7%e7%a0%b4%e9%a0%82%e8%97%8d%e7%b1%8c%e7%8f%be%e8%a6%8b%e9%a0%82%e8%a8%8a%e8%99%9f-%e7%9f%ad%e7%b7%9a%e9%a3%9f%e9%a4%ac%e5%85%88

相關文章