【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶

【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶

樓市

廣告

港人在新冠肺炎疫情下未能出國旅遊,反而多了時間發掘自己的城市,例如在周末遍遊港九新界,細看歷史痕跡。大家如果走到個別舊區,可能會見到一些舊樓,最高幾個樓層出現向下斜角設計,遠看就好像「滑梯」般,稱為斜角樓。
 

原來這些斜角樓,是來自上世紀60年代的一條法律「街影法」,其立法目的是保障樓宇不會阻擋所有陽光,讓途人在街上也能見到日光倒影,並保持空氣流通,不過這條法例僅維持了18年,便於1987年廢除,令跟隨街影法建築的大廈成為歷史遺物。
香港早年由於人口密集,而居民衞生意識一般,曾經歷過不少瘟疫、如19世紀末的鼠疫,以及1960年代的流感大流行等,令港英政府明白公共衞生的重要性;加上香港於60年代剛轉型作轉口港,若爆發瘟疫而被列為疫埠,恐對經濟及整個社會造成衝擊。因此,港英政府由英國引入街影的建築概念,於1969年在香港《建築物(規劃)規例》中加入的街影建築要求,確保街道日照及空氣流通。

所謂街影法,是當時針對20層以下建築物的街影投射面積,原意是以街道中心作為起點,向兩邊樓宇形成一條76度角的向上斜線,令大廈樓頂出現斜面,限制其受光角度,為大廈與地面之間出現特定的日光角度斜面,從而減少被阻擋的街道陰影面積,以獲取更多日光照射,同時形成更佳的通風效果。

80年代放寬大廈地積比 街影法最終成歷史
不過,到了80年代,隨着本港人口大幅增長,在住宅需求增加及發展商要求下,大廈地積比獲放寬,令市區樓宇愈建愈高,甚至出現屏風樓,街影法漸漸失去效用,最終於1987年廢除,由其他建築規定取代。
如果大家想尋找「斜角樓」的歷史痕跡,可到港島的上環、灣仔、北角等舊區發掘;至於九龍則集中於佐敦、油麻地及深水埗一帶。不過,要數到「教材式」的例子,大家可前往佐敦渡船角,觀賞由八座綜合建築物組成、有「八文樓」之稱的文華新村,它們呈「田」字形般排列,兩旁均有街道連接,樓頂因受街影法影響,呈逐層向上收窄現象,由於中間四幢大廈與街道距離一樣,所以樓頂呈現的斜度一樣,遠看相當特別。
House730專欄逢星期一至五刊登

 【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶
$418萬
 【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶
$475萬

HOUSE 730「4球」大角咀實用率高超筍上車盤!!

上車必睇必合 人無我有 $418萬
單位提供:大同地產 PN:1868706 實用面積約268呎
https://bit.ly/3qLrVW6
實用率高 環境清幽 $475萬
單位提供:裕發地產 PN:1799758 實用面積約360呎
https://bit.ly/377DUW7
間隔四正實用 鄰近奧運站大屋苑 $439萬
單位提供:龍鳳地產 PN:1760819 實用面積約320呎
https://bit.ly/2JJSEll
靚装修有匙即看 高層連天台 $455萬
單位提供:大興地產公司 PN:1715096 實用面積約309呎

https://bit.ly/3a2bkan
※PN:House730樓盤編號

 【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶
$439萬
 【HOUSE730搵樓大本營】斜角樓有無聽過?舊區僅餘的上世紀特色戶
$455萬

資料來源:AM730

立即加入「經一共肥計劃」

每日低至~$2,大量文章無限重溫

全新訂閱計劃內容將全面升級!由港股美股到加密貨幣,經一特別搜集業內專家撰文分析,深入淺出拆解脈絡。


利用Python 搵出強勢港股,成為經一會員即可體驗,無需編程知識!!

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看