lunch 食飯 同事 打工仔 是非 公司 網民熱話

公司權鬥 做到抑鬱 想炒老細魷魚 網民:做一份令自己開心嘅工 | 網民熱話

社會熱話

廣告

網民熱話】有網民在討論區發文指,自己30到尾,想從事一份穩定的工作,但現職公司很多權力鬥爭、年年不加人工,樓主更做到抑鬱,出現手震,引起打工仔討論!

撰文:亨利|圖片:unsplash、電視截圖

樓主指現職公司問題如下:

1)勁多人耍手段,踩住人條屍上,連新同事都好勢利。我呢個年齡唔會天真到諗住同同事交心,但搵一個人稍為簡單吐下苦水呻下都冇,lunch坐埋都唔知講咩。有時諗住製造下話題輕微呻少少但轉頭俾人擺上台。
2)上司係門口狗。唔太夾但未算關係太差(主要因為我忍緊佢)。
3)年年唔加人工,而且成日改制度刻扣唯一的1個月bonus。
4)聽聞升職只加8-10%人工。
5)唔係sales但勁多數要跑。
6)公司system 勁混亂。而且制度常變。
7)好多資深同事和經理級都做做下唔做,有些是頂唔順,有些是原因不明。

8)呢份工唔係我專長,做了一年叫應付到但唔覺自己有位置。
9)做到抑鬱手震。

樓主希望各位網民給自己一點意見,到底要不要找一份新工作呢?

相關文章:同事深夜「扮OT」自拍上傳公司群組 新上司:請檢討時間管理能力

網民支持力樓主「炒老細魷魚」,有網民就反問樓主,到底有甚麼原因令他/她想繼續做?「只係第9點就促使你要離開」

網民指,樓主能列出這麼多問題,當然「多多錢都唔做啦」,每間公司都可能有這些問題,只不過是多定少,看不到有值得樓主留戀的地方!

另外,有網民指出樓主唯一繼續的原因是恐懼,恐懼下一份工更差。

網民表示「你值得擁有最好」、「除非你有能力扭轉局面,否則做一份令自己開心繼續做嘅工作」。

立即加入「經一共肥計劃」!獨家賺錢貼士

每日低至~$2!全年訂閱最著數

全新訂閱計劃內容將全面升級! 每日更新針對市場變化的投資分析,即使大熊市都搵到贏錢方法!經一亦定期專訪不同投資猛人為你指點迷津,深入淺出拆解脈絡。


每日低至~$2,加入「經一共肥計劃」!訂閱後能閱覽名家專欄及專題報道,更可參與會員Live Chat。