All posts by 我做Marketing


Business lunch的學問|我做Marketing

Business lunch的學問|我做Marketing

泰國昆蟲零食供不應求 蟑螂味道近似蘑菇 有昆蟲似鮮魚味!|我做Marketing

泰國昆蟲零食供不應求 蟑螂味道近似蘑菇 有昆蟲似鮮魚味!|我做Marketing

初入職場自願OT平常不過 隨年紀愈大 愈學識主次之分|我做Marketing

初入職場自願OT平常不過 隨年紀愈大 愈學識主次之分|我做Marketing

職場上愈待愈沒自信 滿足感從何來|我做Marketing

職場上愈待愈沒自信 滿足感從何來|我做Marketing

傳Zara全線關閉全球1,200家門店 實體店的生存之道|我做Marketing

傳Zara全線關閉全球1,200家門店 實體店的生存之道|我做Marketing

「都係聽日先做啦」慣性拖延症的自救方法|我做Marketing

「都係聽日先做啦」慣性拖延症的自救方法|我做Marketing

「做咗三個月喇喎,so far覺得點?」向上司講真話的代價|我做Marketing

「做咗三個月喇喎,so far覺得點?」向上司講真話的代價|我做Marketing

Netflix投資190億美元推70部新電影 卻未必夠Disney+鬥?|我做Marketing

Netflix投資190億美元推70部新電影 卻未必夠Disney+鬥?|我做Marketing