All posts by 保險攻略

【13款旅遊保險比較2019】機場被堵塞、罷工致行程延誤有冇得賠? |保險攻略

【13款旅遊保險比較2019】機場被堵塞、罷工致行程延誤有冇得賠? |保險攻略

機場集會或罷工 令航班延誤或取消 旅遊保險有冇得賠|保險攻略

機場集會或罷工 令航班延誤或取消 旅遊保險有冇得賠|保險攻略

揀危疾保險3大精明方法 入門版年費200元有找|保險攻略

揀危疾保險3大精明方法 入門版年費200元有找|保險攻略

【自願醫保】為年幼子女投保!先天性疾病保唔保?陪床費包唔包?|保險攻略

【自願醫保】為年幼子女投保!先天性疾病保唔保?陪床費包唔包?|保險攻略

【危疾保險與醫療保險】Claim錢有分別!你搞清楚未?|李振豪|保險攻略

【危疾保險與醫療保險】Claim錢有分別!你搞清楚未?|李振豪|保險攻略

旅遊保險隱藏條款你要知!廉航延誤、手機遺失 未必包 |旅遊保險2019

旅遊保險隱藏條款你要知!廉航延誤、手機遺失 未必包 |旅遊保險2019

危疾保險轉移財政風險 墊底醫保應及早買|理財個案|保險攻略

危疾保險轉移財政風險 墊底醫保應及早買|理財個案|保險攻略

八號風球殺到 屋企爛玻璃 停車場水浸 保險會點賠|天文台|保險攻略

八號風球殺到 屋企爛玻璃 停車場水浸 保險會點賠|天文台|保險攻略

買保險要分次序!20歲學生做輔警月入$15,000 先買人壽保險 後買醫療保險|理財個案|理財解碼

買保險要分次序!20歲學生做輔警月入$15,000 先買人壽保險 後買醫療保險|理財個案|理財解碼

旅遊保險2019 暑假旺季去旅行 購買旅保留意隱藏條款|保險攻略

旅遊保險2019 暑假旺季去旅行 購買旅保留意隱藏條款|保險攻略