feature-image

月入$10萬夫婦冇首期 買唔到3房焗租樓住

Anthony Sir:

你好,我和太太月入剛過10萬元,一般人都認為我們可以負擔三房或以上大單位。

但我覺得負擔唔起! 以我自己為例,有父母、有子女,每月所餘無幾,大單位閒閒地1,500萬元,首期700至800萬元,點儲? 依家我仲租緊樓住,點算?可以幫幫我嗎?

讀者陳先生

 

文:1%Anthony

 

相關文章