Latest Articles

最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新

最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+降雨量|每日更新

AI繪圖軟件推薦 Midjourney一分鐘畫4張高清圖 5大軟件優點/缺點/費用一覽

AI繪圖軟件推薦 Midjourney一分鐘畫4張高清圖 5大軟件優點/缺點/費用一覽

林作都有人撐?獲湯文亮、客戶辯護  林母:兒子到哪裡都發光

林作都有人撐?獲湯文亮、客戶辯護 林母:兒子到哪裡都發光

傳華為版 ChatGPT 「盤古Chat」7月公布 內地網民:國內真正的科技領頭羊

傳華為版 ChatGPT 「盤古Chat」7月公布 內地網民:國內真正的科技領頭羊

金價走勢2023|比較周生生/周大福/恒生各類黃金產品即時金價(持續更新)

金價走勢2023|比較周生生/周大福/恒生各類黃金產品即時金價(持續更新)

富二代敗家實錄:每月買6位數毒品「派街坊」父巨額遺產4年清零

富二代敗家實錄:每月買6位數毒品「派街坊」父巨額遺產4年清零

WeChat Pay HK 消費券優惠2023 百佳/屈臣氏$100現金券 附轉會方法

WeChat Pay HK 消費券優惠2023 百佳/屈臣氏$100現金券 附轉會方法

本週經一研究部股票watchlist (05-06-2023)

本週經一研究部股票watchlist (05-06-2023)

消費券登記2023|7.16派發$2000 新登記/轉會6.27前申請 附轉平台方法

消費券登記2023|7.16派發$2000 新登記/轉會6.27前申請 附轉平台方法

用ChatGPT寫CV、Resume究竟得唔得?外國HR咁樣睇⋯⋯

用ChatGPT寫CV、Resume究竟得唔得?外國HR咁樣睇⋯⋯