20170421_web

網民熱話 7個說服老闆肯加你人工的方法

要老細出錢真係好難架!嗰個伸手去銀包拎錢出嚟嘅三秒動作,對於一眾老細嚟講難過奧運舉重,當佢真係拎咗出嚟嘅時候,哪怕只係一點點,佢都覺得好似贏咗奧運獎牌咁值得歌頌佢自己!不過所謂關關難過關關過吖嘛,香港人最叻就係創造奇蹟,等小編教你7招點解創造要老細加人工呢個奇蹟中嘅奇蹟啦!

相關文章