HKbitEX堅持合法合規安全 一年內吸1,900萬美元

供樓理財|長捱碟頭飯為供樓 45歲人妻套現300萬換「兩樓一債」?|諗sir

樓市

廣告

讀者小女子:本人25歲開始一個人租劏房居住,期間認識丈夫,靠月供股票12萬元,再借私人貸款約30萬元,合共40萬元,2012年成功抽中一個較偏僻地區細單位樓花,向銀行敘造九成按揭。當時二人月收入合共約35,000元,扣除強積金實際月入33,000元,最初幾年,每月所有還款及日常支出達20,000元,倍感吃力,食一餐碟頭飯,凍飲加2元也不捨得花費。

有鑒於旗下物業升值能力有限,去年打算換樓,11月初賣出自住樓,套現300萬元。目前兩人月入剛好合共50,000元(未扣強積金),另有10萬元股票。

有兩個問題:(一)因為抽到樓會揀建期,未上會前的一年空檔期,套現300萬元應該如何善用?

(二)本人現年45歲,月入15,000元;丈夫41歲,月入35,000元,策略是今次買樓會落本人個名,丈夫做擔保;將來如果有能力買多一間,就落丈夫名。不知這想法如何?希望閣下能解答本人的疑問。

 HKbitEX堅持合法合規安全 一年內吸1,900萬美元
(圖片來源:iStock)

讀者勤力和勤儉,既然碟頭飯加清水,捱著供樓都得,即代表性格都幾忍得。

其實想自已物業的樓價易升易賣,下一間買二手樓較好。而「知識」和「見識」對改變人生好重要。

「知識」上需要知道買新樓屬溢價買入;加上現時新樓不保證建期後有「呼吸plan」,一旦買新樓後樓價下跌,300萬元要輸返出去不難。

關於「見識」,建議明白除樓之外,要試下用債和股票,均可令生活過得更好。

被動收入中回報率較高的,手續費亦便宜,500萬元買間樓,收取月租12,000元已算執到;掉轉500萬元放入直債,毋須槓桿。

 虛銀連削活期息 平安壹賬通爬頭0.6厘息稱冠
(圖片來源:iStock)

筆者投入了美國銀行直債,年息9厘;另有香港大發展商直債6.2厘;本地保險公司5.65厘(全部非內房債)。

以60萬美元投入(約480萬港元),年息20萬美元x9%+20萬美元x6.2%+20萬美元x5.65%=18,000+12,400+11,300=41,700美元,約每月收取30,580港元。

因此讀者不妨將300萬元當中一半,買些可隨時買賣的直債收息,再在期間看看一些具升值潛力的二手樓。還有緊記理財第一目標,是要為自己產出被動收入。

兩間樓,一自住、一收租,夫婦每人一間,若租出去,每月至少有介乎14,000至15,000元租金收入。

至於可另撥150萬元收息,假設僅收8厘(幾乎不槓桿也可做到),一年收12萬元,即每月又多10,000元利息。

完成兩樓一份債,可為讀者提供25,000元被動收入,不妨向此目標邁進。

延伸閱讀:虛幣毫無價值?曾淵滄:比特幣唯一價值是洗黑錢 有一個國家會結束這個賭局

延伸閱讀:上一代靠買樓致富 新世代靠打機就得!如何在Sandbox的元宇宙中3個月內賺首期?

立即加入「經一共肥計劃」

每日低至~$2,大量文章無限重溫

全新訂閱計劃內容將全面升級!由港股美股到加密貨幣,經一特別搜集業內專家撰文分析,深入淺出拆解脈絡。


利用Python 搵出強勢港股,成為經一會員即可體驗,無需編程知識!!

太古城上月最新放盤叫價是多少?

太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?

九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看

圖片來源:iStock