Black Friday 2019網購優惠 Amazon送貨到香港免運費!4步即享免運優惠

阿里巴巴淘寶雙十一已過,下一個網購優惠日 Black Friday (黑色星期五)優惠促銷又即將來臨,當然要Mark定日子掃平貨。2019年的Black Friday係幾時?今年的 Black Friday 是11月29日,雖然現在尚未到正日,但今年Amazon已率先推出促銷優惠,只要符合要求並由Amazon運送的商品訂單,即可「免費送貨至香港」!想免運費有咩條件?要符合甚麼要求?《經濟一週》話你知!

撰文:Smart ED編輯部  | 圖片:新傳媒資料室

Amazon 現正推出新優惠,根據Amazon官網指出,只要購買一或多項符合要求的商品,且總訂單價超過 $49 美元時,即可免費送貨至香港。

如何享有香港免運優惠

 • 將送貨地址設定為香港
 • 符合要求並由 Amazon 運送的商品,價格旁會顯示「免費送貨至香港」
 • 檢視購物車看看訂單能否享有免運優惠
 • 如果訂單符合要求,結帳時將會預先選擇「免費 AmazonGlobal 標準配送」

 

免費國際配送訂單

若訂單內容包含符合資格的商品且達到訂單免費配送的最低金額,而且是配送到符合資格的國際配送地址,可以在結帳時選擇「AmazonGlobal 免費標準配送」選項。產品詳細資料或搜尋結果頁面中標明「免費配送」字樣的商品均符合免費配送資格。取消商品、合併訂單或變更配送地址、速度或偏好可能會影響訂單的免費配送資格。以下資格亦適用:

 1. 僅能將商品配送到符合資格之國際目的地的配送地址。
 2. 只要每個地址均符合免費配送要求,就能配送到多個配送地址。
 3. 免費配送訂單最低金額依國家/地區而有所不同,且均以美元 (USD) 計算。
 4. 如果您使用亞馬遜貨幣轉換器,則當地貨幣金額會反映相當於購買時的美元價值。

要配送到符合資格的國家/地區的地址,按照這些步驟操作可享有免費配送服務:

 1. 在購物車中加入最低金額的合格產品。由亞馬遜負責配送的所有商品中,若產品詳細資料或搜尋結果頁面中標明免費配送,則這些商品金額會計入免費配送訂單之最低金額。
 2. 開始結帳。
 3. 您的商品會配送到符合資格的國家/地區之國際配送地址。
 4. 如果客戶符合資格,系統會自動選擇「AmazonGlobal 免費標準配送」選項。
 5. 下單即可享有免費配送服務。您的預計送達日期將列在訂單摘要頁面上。