All posts by 徐風


日圓匯率|日圓跌為何會令環球股市上升?月底日本一個關鍵因素決定後市走勢|徐風

日圓匯率|日圓跌為何會令環球股市上升?月底日本一個關鍵因素決定後市走勢|徐風

邊有咁多神值得你拜!拆解倉鼠勁過股神的邏輯謬誤|徐風

邊有咁多神值得你拜!拆解倉鼠勁過股神的邏輯謬誤|徐風

【徐風專欄】假如不幸落咗注賭恒大翻身 而家可以點樣保命?

【徐風專欄】假如不幸落咗注賭恒大翻身 而家可以點樣保命?

【徐風專欄】買VOO可以躺贏 點解買2800計埋要蝕? 拆解港股背後「優等歧視」問題

【徐風專欄】買VOO可以躺贏 點解買2800計埋要蝕? 拆解港股背後「優等歧視」問題