All posts by 陳永鍵


做太空人前借盡放租 毋須補錢有方法過關|陳永鍵

做太空人前借盡放租 毋須補錢有方法過關|陳永鍵

【按揭傳說】首置客申請九成按揭奉旨必批?總有一類人係例外!|陳永鍵

【按揭傳說】首置客申請九成按揭奉旨必批?總有一類人係例外!|陳永鍵

【按揭交叉點】即供優惠多 VS 建期易批按揭 破解「林鄭Plan」慳錢買新樓|陳永鍵

【按揭交叉點】即供優惠多 VS 建期易批按揭 破解「林鄭Plan」慳錢買新樓|陳永鍵

【按揭大茶飯】銀行起勢吸客搶生意 現金回贈高達1.75% 下半年仲有無呢支歌仔唱?|陳永鍵

【按揭大茶飯】銀行起勢吸客搶生意 現金回贈高達1.75% 下半年仲有無呢支歌仔唱?|陳永鍵

「上車」按揭流程解構 由簽訂臨約到正式收樓的7大重點步驟|陳永鍵

「上車」按揭流程解構 由簽訂臨約到正式收樓的7大重點步驟|陳永鍵

銀行VS估價行 一手物業估價竟然相差200萬 委託律師樓轉按「不成功也收費」?|陳永鍵

銀行VS估價行 一手物業估價竟然相差200萬 委託律師樓轉按「不成功也收費」?|陳永鍵

慎防現金回贈雙面刃 認清罰息期「另類優惠」避免慳息變破財 |陳永鍵

慎防現金回贈雙面刃 認清罰息期「另類優惠」避免慳息變破財 |陳永鍵

慳息賺回贈、高息戶口對沖利息 按揭借到盡:借400萬賺70,000元|陳永鍵

慳息賺回贈、高息戶口對沖利息 按揭借到盡:借400萬賺70,000元|陳永鍵

新居屋擔保期免壓測 惟買家「焗揀」P按捱貴息 揀啱按揭優惠做對沖|陳永鍵

新居屋擔保期免壓測 惟買家「焗揀」P按捱貴息 揀啱按揭優惠做對沖|陳永鍵

低息下居屋有利可圖 借按揭兼借錢補地價 即享「升格」私樓三大著數|陳永鍵

低息下居屋有利可圖 借按揭兼借錢補地價 即享「升格」私樓三大著數|陳永鍵