All posts by 陳永鍵


申請百分百擔保特惠貸款 會否影響按揭申請?|陳永鍵

申請百分百擔保特惠貸款 會否影響按揭申請?|陳永鍵

為子女加按物業助上車 萬一仔女斷供會否負債上身 |陳永鍵

為子女加按物業助上車 萬一仔女斷供會否負債上身 |陳永鍵

經按保申請按揭會更好?解構其審批程序及回贈|陳永鍵

經按保申請按揭會更好?解構其審批程序及回贈|陳永鍵

【樓價繼續升】賣家上調售價 按保估價追唔足點解決?|陳永鍵

【樓價繼續升】賣家上調售價 按保估價追唔足點解決?|陳永鍵

【火險懶人包】投保額點揀、保費邊度最平、火險與家居保險分別|陳永鍵

【火險懶人包】投保額點揀、保費邊度最平、火險與家居保險分別|陳永鍵

高現金回贈高 VS 低按揭利率 按揭計劃揀邊樣好?教你一招賺盡回贈|陳永鍵

高現金回贈高 VS 低按揭利率 按揭計劃揀邊樣好?教你一招賺盡回贈|陳永鍵

【新手置業】買二手樓上車注意5大程序 可輕鬆避免撻訂|陳永鍵

【新手置業】買二手樓上車注意5大程序 可輕鬆避免撻訂|陳永鍵

醫生都申請唔到按揭!因犯下兩大錯誤 專業人士申請按揭需知|陳永鍵

醫生都申請唔到按揭!因犯下兩大錯誤 專業人士申請按揭需知|陳永鍵

聯名物業如何透過按揭 甩名後回復首置身分|陳永鍵

聯名物業如何透過按揭 甩名後回復首置身分|陳永鍵

農曆新年如用按揭賺利是錢 H按的3大優勢|陳永鍵

農曆新年如用按揭賺利是錢 H按的3大優勢|陳永鍵