All posts by 子非魚


英國移民|英國打工再幫香港物業轉按?「魔鬼細節」焗你親自返香港!|子非魚

英國移民|英國打工再幫香港物業轉按?「魔鬼細節」焗你親自返香港!|子非魚

「地產遊戲」大洗牌 高成數按揭或會打回原形:「買黃埔變咗買劏房」|子非魚

「地產遊戲」大洗牌 高成數按揭或會打回原形:「買黃埔變咗買劏房」|子非魚

大屋苑都會「撻Q」?新手買家輕視查冊 隨時被業權、按揭暗箭KO|子非魚

大屋苑都會「撻Q」?新手買家輕視查冊 隨時被業權、按揭暗箭KO|子非魚

買樓最怕遇著假業主?警惕「影印契」騙案 嚴重可導致殺訂收場|子飛魚

買樓最怕遇著假業主?警惕「影印契」騙案 嚴重可導致殺訂收場|子飛魚

申請按揭靠花紅「神助攻」 惟公司股權獎勵四大限制易生變卦|子非魚

申請按揭靠花紅「神助攻」 惟公司股權獎勵四大限制易生變卦|子非魚

居屋稅率睇齊私樓?新屋居幸運兒折扣價做業主 隨時被印花稅暗箭「秒殺」|子非魚

居屋稅率睇齊私樓?新屋居幸運兒折扣價做業主 隨時被印花稅暗箭「秒殺」|子非魚

新盤樓花延遲交樓點自保?準業主掌握「話語權」 反客為主索償兼賠息|子非魚

新盤樓花延遲交樓點自保?準業主掌握「話語權」 反客為主索償兼賠息|子非魚

低息轉按最後召集!滙豐不尋常「逆勢」加H按 暗示加息潮話嚟就嚟?|子非魚

低息轉按最後召集!滙豐不尋常「逆勢」加H按 暗示加息潮話嚟就嚟?|子非魚

【按揭陷阱】柏傲莊III重建賠償創先河 「中獎」買家隨時扲多50萬首期點拆解?|子非魚

【按揭陷阱】柏傲莊III重建賠償創先河 「中獎」買家隨時扲多50萬首期點拆解?|子非魚

按保公司沒有最嚴!首置客必備兩項證明 自保跨過高成數按揭「高牆」|子非魚

按保公司沒有最嚴!首置客必備兩項證明 自保跨過高成數按揭「高牆」|子非魚